Zorgplatform

Met het Zorgplatform willen wij de krachten bundelen en ook nieuwe wooninitiatieven én innovaties een podium geven.

Dat er in Nederland een tekort is aan huisvesting is iedereen wel bekend.  En dat was al duidelijk voordat de stikstof- en PFAS-crisis hadden …….. CBRE heeft afgelopen jaar in het rapport “Minstens 1000 nieuwe locaties voor zorgvastgoed nodig” aangegeven waar behoefte aan is. Tevens kwam het Sociaal Planbureau en ANBO met de boodschap dat er in 2018 al een tekort van 80.000 geschikte ouderen woningen was en dit tekort neemt ieder jaar met 10.000 woningen toe.

Als je kijkt naar het huidige vastgoed in de zorgwereld is er een groot aantal locaties die niet meer voldoen aan de toekomstige eisen van de meer complexe zorg die door de bestaande partijen als toekomstig verdienmodel worden gezien. We zien dan ook dat er op dit moment veel nieuwe vaak grotere zorglocaties worden gebouwd. Hierdoor komen er locaties met een maatschappelijke bestemming leeg te staan. Voor veel van deze locaties is het vinden van een passende invulling uitdagend.

De afgelopen jaren heb ik vele bedrijven kunnen bezoeken en ook veel bestuurders in de zorg en vastgoed gesproken. Bijna alle partijen weten dat er een uitdaging is op het gebied van vastgoed en bestaande zorgorganisaties en de vastgoed wereld weten elkaar al steeds beter te vinden.

Echter als je naar de te korten kijkt moeten we het ook zeker van nieuwe woon/zorginitiatieven hebben. Voor zorgondernemers die iets nieuws willen starten of willen uitbreiden is het moeilijk, zo niet bijna onmogelijk, om met de juiste partijen in gesprek te komen. Je moet eerst al iets hebben staan, en het liefst meerdere locaties, om aan te tonen dat dit concept toekomstbestendig is. Ik geloof erin dat de echte innovaties juist komen vanuit de kleinere c.q. startende zorgondernemers.

Met het Zorgplatform willen wij juist de verschillende expertises met elkaar gaan verbinden. En dan niet alleen zorgondernemers met ontwikkelaars, bouwers, investeerders maar ook zeker innovators, conceptontwikkelaars en startups. Wij geloven erin dat wanneer wij de verschillende werelden via het Zorgplatform met elkaar verbinden echt een versnelling in toekomstbestendige woonoplossingen kunnen realiseren.

BINNENKORT MEER