Groens Paradijs

Groens Paradijs is een welzijnsorganisatie, in oprichting, dat voor een groot gedeelte wordt gerund door studenten. Hiervoor werkt Groens Paradijs samen met 
een Hogeschool en een MBO uit de regio Utrecht. Samen met professionals zetten zij zich in voor het welzijn van bewoners van wooncomplexen én buurtbewoners.

Ontwikkelen van een gemeenschap

Groens Paradijs werkt samen met studenten van Social Work en Verpleegkunde om te achterhalen welke behoeften er op een locatie en of wijk zijn en vertalen dat naar een passende woon/leefomgeving. 
Dit doen zij o.a. samen met studenten Built Environment en Facility Management. 

Ondersteunende diensten

(Buurt)bewoners van Groens Paradijs hebben ter ondersteuning in het dagelijks leven de beschikking over verschillende diensten. 
Hierbij kan o.a. gedacht worden aan voeding (samen koken met een kok in opleiding), tuinieren (samen met een hovenier in opleiding), mobiliteit, veiligheid, maar ook zorg.

Eigenlijk kijken wij per casus of de inzet van een student meerwaarde biedt. Ook stimuleren we de samenwerking tussen studenten van verschillende opleidingen. Op deze wijze stimuleren we interprofessioneel samenwerken.

Onderwijs en ondersteuning

Met de missie van onze organisatie in het achterhoofd, is dit iets dat we heel serieus nemen en daarom werkt ons team elke dag samen met een HBO en een MBO uit de regio Utrecht om een positieve bijdrage te leveren in de relatie onderwijs en praktijk.